Könyveink 2011-ből

Helvetius Livió házassága és más elbeszélések 1950–2011

image left

Földes Péter: Helvetius Livió házassága és más elbeszélések 1950–2011

szépirodalom

ISBN 978 963 88937 4 1

ára: 4600,- Ft

Keménytáblás, cérnafűzött, 800 oldal, 48 színes kép

RÖVID TARTALMI ISMERTETÉS

Földes Péter válogatott elbeszélései egy világkép változatos leírásait tartalmazzák. A történetek elviszik az olvasót az ókor Rómájától az utolsó emberek koráig, a mikrokozmosz világától az űrben utazó embertársadalmak színteréig. De mögöttük mindig ott van, ami koroktól, helyszínektől függetlenül érvényes.

A sorozatot kettéosztja az 56-os világesemény. Az első rész novellái Magyarországon íródtak, a második világháború és a forradalom közötti nyomasztó időkben, amikor az író csak burkoltan jegyezhette le mondanivalóját. A második rész egy szabadabb, de sokszor meghasonlott világ embereinek gondjain keresztül jegyzetel. A kettőt a könyvben egy képekben elbeszélt „novella” választja el, melyben a szerző, aki festőművész is egyben, a világegyetem történetének kiragadott részleteit tárja látomások formájában a szemlélő elé.


Horvátország a 7 századtól napjainkig

image left

Sokcsevits Dénes: Horvátország a 7 századtól napjainkig

Történelem, szomszéd népek történelme

ISBN 978 963 9713 30 7

ára: 6900,- Ft

Keménytáblás, 846 oldal, 24 színes kép, 166 fekete–fehér kép és rajz

RÖVID TARTALMI ISMERTETÉS

A könyv, melyet kezében tart a tisztelt Olvasó, Horvátország első, önálló kötetben megjelent története magyar nyelven. Magyarok és horvátok több mint nyolcszáz esztendőn keresztül éltek együtt, egy államközösségben, osztoztak jóban-rosszban, küzdöttek közös ellenségek ellen. A két nép viszonya a sok együtt megélt évszázad során túlnyomórészt békés volt, sorsuk egyénenként, de a közös történelemben kiemelkedő szerepet játszó neves családok révén is egybefonódott. Magyarok és horvátok a nyugati kereszténységhez kötődő közös kulturális gyökereik révén, a nagy nyelvi különbözőség ellenére kölcsönösen gazdagították egymás kultúráját, ám a 19. századi nemzeti-nemzetállami fejlődés végül szembefordította egymással és külön utakra vitte mindkét nemzetet. Horvátország ezerháromszáz éves történetének legfontosabb eseményeit, a horvát kultúra legjellegzetesebb vonásait mutatja be e könyv, mely szerzője szándéka szerint a kölcsönös jobb megismerést szolgálva közelebb szeretné vinni e szomszéd országhoz és nemzethez mindazokat, akik kezükbe veszik és elolvassák e művet.

image left


Az emberi faj története

image left

Kopátsy Sándor: Az emberi faj története

Ismeretterjesztés

ISBN 978 963 9713 31 4

ára: 2900,- Ft

Keménytáblás, 117 oldal, 6 fekete-fehér rajz

RÖVID TARTALMI ISMERTETÉS

A TÖRTÉNÉSZ KOPÁTSY

Kezdjük egy meghökkentő, de igaz kijelentéssel: Kopátsy a világ nagy történészei közül való.

Történelmi, gazdaságtörténeti és természettörténeti felfedezéseinek minősége és száma a nagy kreatív gondolkodók sorába emeli. A francia Annales iskola, Braudel, Toynbee, Hobsbawn és a fiatal Liall Ferguson rokona, akik millió tényből, adatból és élő jelenségből vonnak le eredeti következtetéseket, ezzel új irányokat szabnak a történelem öntudatának: a történelemismeretnek.

Kopátsy azonban nagy magyar tudós, aki Kőrösi Csoma, Németh László, Hamvas Béla és Karácsony Sándor méltó rokonaként rejtőzködő magyar kincs: mint nyelvünk és ízeink, gondolatai is rejtve maradnak a nagyvilág előtt. A magyar tanya és falu, a magyar politika és gazdaság, a magyar hegyvidék és az Alföld természetrajzából von le általános történeti tanulságokat: de sok más nép is meríthetne találmányaiból, segítő tanácsaiból.

Kopátsy szellemi ember és kézműves, szobatudós és vadász, politikával foglalkozó és a politikától magát távoltartó polgár. Egyszerre helyi és globális, európai és közép-európai, múltba merülő és a jövőt fürkésző. Egyedi és megismételhetetlen, mint a többi nagy magyar szellem.

Az lesz az igazi szellemi globalizáció, amikor Kopátsy gondolatait forgatják majd a nagy kínai és indiai egyetemeken, szemelgetnek belőlük Bakonybélben és Párizsban egyaránt.

Ez is eljön egyszer, addig is értsünk egyet Jókai Annával: Isten áldja Kopátsy Sándort.

Matolcsy György


Afrika-történeti tanulmányok

image left

Búr Gábor: Afrika-történeti tanulmányok

Történelem, Afrikai Kutatási és Kiadási Program

ISBN 978 963 9713 32 1

ára: 3600,- Ft

Kartonált ragasztókötés füllel, 352 oldal, 14 színes kép, 2 fekete-fehér kép

RÖVID TARTALMI ISMERTETÉS

Az Afrikai Kutatási Program az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1981 és 1992 között működött mint szabad kutatási társulás. Munkájában előbb főleg a tudományegyetemek, utóbb a legkülönfélébb szakmák képviselői (mérnökök, orvosok, közgazdászok stb.) vettek részt. A Program fennállása idején kiadványok megjelentetése mellett három sikeres nemzetközi konferenciát (1982, 1984, 1989) rendezett. A rendszerváltást követően Magyarország mozgástere beszűkült, érdeklődése a tengerentúli kultúrák iránt lényegében megszűnt. Így az AKP is elsorvadt. Az afrikanisztika iránt az új évezredben ismét megnőtt az érdeklődés. Az újjáalakult AKKP az ELTE BTK Történeti Intézetében nyert tudományos hátteret. A Mundus Kiadó alaptevékenységének megfelelően a publikációs feladatok terén kíván segítséget nyújtani e disciplina megteremtéséhez. A Kiadó mellett életre hívott Afrikai Kutatási és Kiadási Program tagsága elsősorban tudományos alkotásainak megjelentetéséhez keres partnereket.

image left