Könyveink 2013-ból

Örkény István és a francia abszurd dráma

image left

Magyar Miklós: Örkény István és a francia abszurd dráma

Mundus – Új irodalom 91

ISBN 978 963 88937 6 5

ára: 2600,- Ft

Kartonált ragasztókötés füllel, 208 oldal

RÖVID TARTALMI ISMERTETŐ

Az emberi sors abszurditásából következő metafizikai szorongás közvetlenül az egzisztencialista filozófiából öröklődik át a francia abszurd drámába. Azonban míg Sartre és Camus az emberi sors irracionalitása miatti kétségbeesését logikus okfejtéssel mutatja be, addig Beckett, Adamov vagy Ionesco magának a nyelvnek a széthullását ábrázolja. Az közép- és kelet-európai országok ugyancsak abszurdként számon tartott színháza viszont nem a léttel szembeni abszurd filozófiát tűzi zászlajára, nem a teljes kilátástalansággal küzdő, semmibe zuhanó embert ábrázolja, hanem mélyen a történelemben gyökerezik, az egyént a társadalommal szemben mutatja be, sokszor allegorikus formában. Igaz, hogy Beckett, Ionesco, valamint Örkény műveiben az abszurd és a groteszk elemek keverednek, a nyugat-európai abszurd és a kelet-európai groteszk két, önmagában meghatározható, külön műfajt alkot. Ez a könyv ennek a különbségnek a bemutatására vállalkozik. Az első rész az abszurd és a groteszk fogalmát tisztázza, majd a dráma alkot ó elemeinek változatait vizsgálja Örkénynél és az abszurd drámában. A második részben Örkénytől öt, Beckettől és Ionescótól három-három dráma kerül az elemző kritika boncasztalára.